Posem a disposició dels promotors la nostra professionalitat i experiència en la gestió integral de les seves promocions.

Oferim servei en tot el cicle de la promoció

 1. Prèvia a la promoció

  · Assessorament tècnic, legal i fiscal, en l’operació d’adquisició del sòl (propietari i promotor)

  · Estudi de viabilitat per la venda de la promoció (estudi de mercat dels preus de venda, pla de comercialització, pla de màrqueting)

  · Assistència a visites d’obra

 2. Comercialització

  · Visites de venda a l’obra (caseta permanent opcional)

  · Confecció documentació arres i contractes de compra/venda, escriptures i entrega de claus

  · Tramitació d’hipoteques pel promotor i compradors

  · Informe periòdic sobre la gestió de comercialització

 3. Postvenda

  · Muntar i/o supervisar escriptura d’obra nova i divisió en propietat horitzontal

  · Constitució de la comunitat de propietaris

  · Atenció als clients compradors: llistat de possibles desperfectes i control de reclamacions

En tot moment oferim una atenció personalitzada, informant de les gestions realitzades quinzenalment, actualitzant l’estratègia de màrqueting i optimitzant els recursos.